Blivande medlem

Anhörig #1

Anhörig #2

Övrigt

Skicka in

Genom att skicka in denna intresseanmälan hamnar uppgifterna i kårens väntelista.
Man kommer bli medlem först efter man börja i scouterna.
Har ni valt att börja snarast så kommer ni inom en snar framtid få mer information om detta.
Är scouten för ung eller om ni valt att vänta till nästa terminsstart så kommer ni få mer information när det blir aktuellt att börja.